Inwerkingtreding Wkb beoogd op 1 januari 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is afhankelijk van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bedoeling is dat beide tegelijk van kracht worden. De nieuwe ingangsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2023, de minister zal nog afzonderlijk informeren …

Inwerkingtreding Wkb beoogd op 1 januari 2023 Lees verder »