Invoering wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023

Het kabinet heeft besloten tot de invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen maakt hier onderdeel van uit en ook hiervoor geldt dus hetzelfde. Eerder was al besloten tot uitstel tot 1 oktober …

Invoering wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023 Lees verder »