brand

Norm voor bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

NEN 6069:2022 ‘Bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten’ is gepubliceerd. NEN 6069 implementeert Europese normen voor de bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen in Nederland. De norm regelt de aansluiting tussen de nationale bouwregelgeving …

Norm voor bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd Lees verder »

Omgevingsplanregels voor het beperken van de maatschappelijke impact van brand

De publicatie Omgevingsplanregels ter beperking van de maatschappelijke impact van brandbiedt een kader waarmee ruimtelijk relevante brandveiligheidsrisico\’s al in een vroeg stadium van de totstandkoming van een omgevingsplan kunnen worden meegewogen. De publicatie kan veiligheidsregio\’s helpen bij hun adviezen over omgevingsplannen …

Omgevingsplanregels voor het beperken van de maatschappelijke impact van brand Lees verder »