Marktontwikkeling

Hoe snel verhuizen jonge woningkopers?

In tijden van stijgende woningprijzen is het percentage jonge kopers dat snel doorstroomt relatief hoog. In Den Bosch en Groningen …

Bedrijventerreinen

Mkb-maakbedrijven cruciaal voor lokale gemeenschap en BV Nederland: Zet bedrijventerreinen niet op slot

De economische- en werkgelegenheidsargumenten moeten evenwichtiger worden meegenomen bij de keuze voor woningbouwlocaties. Dit om te zorgen dat ondernemers toekomstruimte …

gebiedsprocessen

Gemeenten willen rol pakken in gebiedsprocessen

Om ook in de toekomst een vitaal landelijk gebied te behouden is het hard nodig dat gemeenten hun bijdragen kunnen …

bedrijventerreinen

Hoe houden we het binnenstedelijke bedrijventerrein betaalbaar?

Binnenstedelijke bedrijventerreinen staan onder druk. In veel steden zijn er ambities om ze te mengen, verdichten en transformeren. Wonen en …

Bedrijventerreinen

Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft vandaag de definitieve omgevingsvergunning verleend voor de bouw en het gebruik van een datacenter …

bouwschutting

‘Escheriaanse’ bouwschutting aan de Hofweg

De 70 meter lange bouwschutting voor de renovatie van het Binnenhof in Den Haag onderging afgelopen weken een metamorfose en …

Bedrijfspanden

Wanneer verkoopt het Rijksvastgoedbedrijf panden en terreinen?

Het kabinet wil Rijksvastgoed meer inzetten voor onder andere woningbouw, duurzame energie en huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Maar ook als vastgoed …

bouwbedrijven

36 Bouwbedrijven gaan duizenden flexwoningen leveren aan woningcorporaties

Branchevereniging Aedes heeft met 36 bouwbedrijven raamovereenkomsten gesloten om verplaatsbare woningen te leveren aan woningcorporaties. Corporaties gaan nu minicompetities organiseren …

Algemeen

VORM in startblokken voor realisatie sluitstuk Oostenburg 

Ondanks de hoge bouwprijzen heeft VORM 2050 – een van de innovatieve productiebedrijven van VORM en specialist in prefabricage – …

Bedrijventerreinen

GaragePark lanceert tweede park in Nieuwegein

GaragePark realiseert morgen het nieuwe park aan de Vrijewade 40 in Nieuwegein aan bedrijventerrein Laagraven-Liesbosch. Allereerst ontvangen morgen kopers de …