nieuwe gebouwen

EU wijzigt regelgeving energieprestaties van nieuwe gebouwen

Op 15 december bracht de Europese Commissie haar voorstel uit met een nieuwe doelstelling dat nieuwe gebouwen in de EU niet ‘bijna’ CO2-neutraal (BENG) maar helemaal CO2-neutraal moeten zijn. Dit is voorzien voor na 2030 en vanaf 2027 voor nieuwe …

EU wijzigt regelgeving energieprestaties van nieuwe gebouwen Lees verder »