Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage. Dat is het motto van de handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectenrapportage hebben opgesteld. De handreiking helpt bestuurders en planmaker om het instrument milieueffectrapportage te benutten bij het maken van …

Handreiking Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen Lees verder »