Energie

Ook in Brabant vraagt de energietransitie om grote systeem- en gedragsveranderingen

De energietransitie vraagt om grote systeem- en gedragsveranderingen. Ook in Brabant. In een goedgevuld programma gaat de provincie concreet in op deze uitdagingen én zoeken we samen naar kansen. Met minister Rob Jetten van Klimaat & Energie, neurowetenschapper Victor Lamme …

Ook in Brabant vraagt de energietransitie om grote systeem- en gedragsveranderingen Lees verder »

ReDo biedt vastgoedeigenaar meer rendement en langdurige zekerheid

Investeringen in duurzame installaties ReDo (Real-Estate Do) biedt met haar ESCo-constructies (Energie Service Company) een laagdrempelige oplossing voor eigenaren en exploitanten van onroerend goed, waarbij ze de investering, realisatie en de exploitatie risicodragend uitvoert. Deze ontzorging biedt zekerheid op langere …

ReDo biedt vastgoedeigenaar meer rendement en langdurige zekerheid Lees verder »

Energieprestatie van gebouwen

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Vanaf 17 maart is op de site van NEN een interpretatiedocument te downloaden bij NTA 8800:2022 ‘Energieprestatie van Gebouwen. Het interpretatiedocument sorteert voor op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving. NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’ is de …

Interpretatiedocument bij NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd Lees verder »

Scroll naar top