Uncategorized

Business Park Amsterdam Osdorp zet volgende stap in duurzame gebiedsontwikkeling

Business Park Amsterdam Osdorp heeft een circulaire weg aangelegd. Samen met aannemer KWS en adviesbureau Tauw is gekeken hoe de …

Uncategorized

26 miljoen voor klimaatbestendige, groene bedrijventerreinen

Zo’n 1.000 bedrijventerreinen in Nederland kunnen de komende jaren worden omgetoverd tot groene, klimaatbestendige plekken waar werknemers prettig kunnen werken …

Uncategorized

Exploitatiekosten Maatschappelijk Vastgoed

Inzicht in exploitatiekostenis belangrijker dan ooit! Reductie van exploitatie- en onderhoudskosten, verduurzamen, energiebesparing of een ingrijpende renovatie zijn onderwerpen waar …

Nationaal Groeifonds
nationaal groeifond

Nieuwe rondes Nationaal Groeifonds en Regio Deals komen eraan

Op 30 juni organiseerden de Economic Board Zuid-Holland en Provincie Zuid-Holland gezamenlijk een conferentie over de kansen die nationale fondsen …

Regio Zwolle
benamingen

Nieuwe benamingen Regio Zwolle en Governance

Wie doet wat binnen Regio Zwolle, wie neemt welke beslissingen en wat is er nodig om slagvaardig te werken? Kortom: …

bedrijventerreinen
Uncategorized

Bedrijventerreinen, waarom moeten we er zuinig op zijn?

Het zoemt er van de bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. En toch zijn bedrijventerreinen ‘het stiefkindje van de ruimtelijke ordening’. Tijd …

Duurzaamheid

Verduurzamingsproject Grote Oogst

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland krijgt 255.000 euro subsidie van de provincie Brabant als strategisch partner in lokale verduurzamingsprocessen op 4 bedrijventerreinen …

Arbo & Veiligheid

Verplichting beoordeling grote publieksgebouwen na rapport AZ-stadion

In november 2021 heeft de toenmalige minister van BZK aan de Tweede Kamer toegezegd dat er een verplichting komt voor …

Uncategorized

Wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties vraagt continue aandacht

Wet- en regelgeving voor bestaande gebouwen en installaties vergt continue aandacht. Niet alleen omdat deze voortdurend aan verandering onderhevig is, …

innovatiecentrum helmond
Uncategorized

Provincie Noord Brabant versnelt realisatie Smart Mobility innovatiecentrum Helmond met subsidie/bijdrage van 2,5 miljoen

De provincie Noord Brabant stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking om samen met initiatiefnemers TNO en de gemeente Helmond de …

Scroll naar top