Bedrijventerreinen

Toekomstplannen A7/N33-regio krijgen steeds meer vorm

De ideeën voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom de A7/N33 zijn verder uitgewerkt. Dit is gedaan op basis van …

bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen

Provincie komt met geld voor duurzame bedrijventerreinen

De provincie Noord-Brabant stelt geld beschikbaar voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Het gaat om de bijdrageregeling Grote Oogst die hoort bij …

Bedrijventerreinen

Op­nieuw Eu­ro­pe­se mil­joe­nen­sub­si­die voor Lim­burg­se bin­nen­ha­vens

Tijdens de Connecting Europe Days in Lyon is bekend gemaakt dat de Europese Unie (EU) opnieuw een miljoenensubsidie ter beschikking …

Bedrijventerreinen

Weerstand ombuigen in slimmere groei logistiek vastgoed

De weerstand tegen logistieke centra groeit. Je hoort er politici, journalisten en burgers veel over. Maar wat vinden de logistiek …

bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen, waarom moeten we er zuinig op zijn?

Het zoemt er van de bedrijvigheid, innovatie en werkgelegenheid. En toch zijn bedrijventerreinen ‘het stiefkindje van de ruimtelijke ordening’. Tijd …

Intospace
allianz

Intospace haalt 301 miljoen euro op bij Allianz en ABN AMRO

Intospace, de grootste Nederlandse ontwikkelaar van logistiek vastgoed, heeft 301 miljoen euro aan herfinanciering toegekend gekregen door Allianz Real Estate …

energietransitie
Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen in de energietransitie

Dertig energieregio’s onderzoeken in hun Regionale energietransitie strategieën waar en hoe duurzame elektriciteit kan worden opgewekt en welke warmtebronnen beschikbaar …

Grote Oogst
Bedrijventerreinen

Verduurzamingsproject Grote Oogst

Ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland krijgt 255.000 euro subsidie van de provincie Brabant als strategisch partner in lokale verduurzamingsprocessen op 4 bedrijventerreinen …

Bedrijventerreinen

Gesprek met marktpartijen over herinrichting Kamp Nieuw-Milligen

Voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen, nabij Uddel in Gelderland, houdt het Rijksvastgoedbedrijf op 19 en 22 april 2022 een …

bedrijventerrein
bedrijventerrein

Provincie Utrecht draagt bedrijventerrein Richelleweg over aan gemeente Soest

De provincie Utrecht heeft op 29 maart 2022 de openbare ruimte van bedrijventerrein Richelleweg in Soesterberg tijdens een feestelijk moment …